Замазки

Замазките биват няколко вида, най - разпространената от които е цименто-пясъчната.

Те се полагат върху носеща основа, разделителен или изолационен слой. За вътрешна и външна употреба, да се изравни ниво или да се покрият различни подови отопления! Също така и преди полагането на теракота, гранитогрес и др.

В баните и откритите тераси, където трябва да има наклон към сифони, циментовата замазка е класическият вариант.

Саморазливни замазки

Саморазливните замазки биват тънкослойни и дебелослойни!

Дебелослойните замазки се полагат при по-големи неравности, а тънкослойните – при по-малки неравности! Те дават идеално изравняване на пода.

Саморазливната замазка има най-вече приложение при по-големи помещения, също така преди поставянето на ламинат и др.

ЦЕНИ ЗА ЗАМАЗКИ

ОПИСАНИЕ МЯРКА ВКЛЮЧВА ЦЕНА
1 Замазка до 5 см м2 труд 12.00 лв.
2 Замазка над 5 см (+ 1.50 лв. за всеки см) м2 труд 12.00 лв.
3 Армирана замазка с изолация фибран м2 труд 18.00 лв.
4 Саморазливна замазка м2 труд и материали 13.00 лв.