Лепене на декоративни камъни и тухли

Декоративните камъни и тухли се предлагат както за външна, така и за вътрешна употреба.

ДЕКОРАТИВНИ КАМЪНИ И ТУХЛИ

Услуга

Цена

1

Лепене на декоративни камъни и тухли

40-45 лв.

Забележка:

Цената е валидна за 15 и повече м2